“Die Verwandlung” (متامورفوس)

خیابان صدا / ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ / ۰۲:۰۶:۴۶

رمان کوتاه فرانتس کافکا یکی ازمشهورترین آثارآلمانی است. این کتاب اغلب در کلاسهای آلمانی وادبیات استفاده می شود، بنابراین شما قادرخواهید بود منابع زیادی را بیابید که به شما کمک می کنند.

از انجایی که کتاب حاضر تجربه ی بیش از صد سال است، شما نگاه اجمالی ویژه ای به نحوه استفاده از زبان در گذشته خواهید داشت.که باید به شما یک ایده ای را در مورد چگونگی توسعه زبان در طی چندین دهه، القا کند.  این کتاب صوتی بیشتر برای زبان آموزان متوسط و پیشرفته مناسب است، زیرا ممکن است درک برخی از واژگان و ساختارهای گرامری، در ابتدا دشوار باشد.

ثبت نامx
00:00:00
00:00:00X