(Alphabet story (phonics

نیوشا نوعدوست / ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ / ۰۰:۰۱:۰۲
شنیدن داستان باعث ارتقاء مهارت شنیداری و گفتاری زبان انگلیسی می شود به ویژه در گروه سنی کودکان از اونها بخوایم بارها داستانی رو بشنوند و بعد خود راوی داستان شوند داستانها فقط برای کودکان بهانه ای برای قرارگیری در فضای زبان آموزی است حتی اگر پیام خاصی در داستانها نهفته نباشد .
ثبت نامx
00:00:00
00:00:00X