هوش هیجانی در کودکان

دکتر زهرا شایسته فرد / ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ / ۰۰:۰۲:۳۸
هوش هیجانی یک مولفه ی اکتسابی در نظام شخصیت است. 
والدین چطور هوش هیجانی یک کودک را تضعیف یا تقویت می کنند؟
  • ۱
    هوش هیجانی کودکان
    پخش دانلود۰۰:۰۲:۳۸
ثبت نامx
00:00:00
00:00:00X