سخنرانی های دکتر الهی قمشه ای

خیابان صدا / ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ / ۱۸:۳۵:۳۳
در این محصول سخنرانی های دکتر الهی قمشه ای اضافه خواهد شد.
 • ۱
  فلسفه باغ دل
  پخش دانلود۰۱:۱۳:۲۷
 • ۲
  اصلاح کردن باطن
  پخش دانلود۰۱:۱۵:۰۹
 • ۳
  یوسف و جمال یوسف
  پخش دانلود۰۱:۱۱:۳۶
 • ۴
  گنجی به نام کتاب و ارتباط با خدا
  پخش دانلود۰۰:۳۲:۱۶
 • ۵
  قطب های عالم
  پخش دانلود۰۱:۰۸:۵۶
 • ۶
  هنر و زیبایی
  پخش دانلود۰۱:۳۰:۵۴
 • ۷
  عطر وجود او
  پخش دانلود۰۰:۵۸:۴۴
 • ۸
  فلسفه نور (نور جوهری)
  پخش دانلود۰۰:۵۲:۰۸
 • ۹
  اصل علیت
  پخش دانلود۰۰:۴۷:۲۷
 • ۱۰
  گنج جوانی و خدمت به خلق
  پخش دانلود۰۰:۵۳:۰۱
 • ۱۱
  شادی فایل شماره یک
  پخش دانلود۰۱:۱۱:۲۸
 • ۱۲
  شادی فایل شماره دو
  پخش دانلود۰۰:۲۸:۱۷
 • ۱۳
  مکتب امام حسین(ع) از دیدگاه «الهی قمشه‌ای»
  پخش دانلود۰۰:۳۴:۲۸
 • ۱۴
  سخنرانی جذاب و شنیدنی دکتر الهی قمشه ای با موضوع نوروز بهار نامه ای که خدا نوشت
  پخش دانلود۰۱:۰۸:۰۲
 • ۱۵
  بهار در ادبیات غرب فایل شماره یک
  پخش دانلود۰۰:۳۰:۳۶
 • ۱۶
  بهار در ادبیات غرب فایل شماره دو
  پخش دانلود۰۰:۲۶:۰۰
 • ۱۷
  بهار در ادبیات غرب فایل شماره سه
  پخش دانلود۰۱:۲۲:۲۴
 • ۱۸
  خودسازی
  پخش دانلود۰۰:۴۰:۴۵
 • ۱۹
  ادبیات درمانی
  پخش دانلود۰۰:۵۶:۵۴
 • ۲۰
  سکوت
  پخش دانلود۰۰:۵۳:۰۱
ثبت نامx
00:00:00
00:00:00X