اشعار منتخب مهدی اخوان ثالث

خیابان صدا / ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ / ۰۰:۲۱:۲۰
در این محصول به مرور اشعار مهدی اخوان ثالث بصورت صوتی اضافه خواهد شد.
 • ۱
  غزل ۳- کتاب آخر شاهنامه
  پخش دانلود۰۰:۰۲:۲۲
 • ۲
  دريچه‌ها- آخر شاهنامه
  پخش دانلود۰۰:۰۰:۴۵
 • ۳
  چون سبوي تشنه- آخر شاهنامه
  پخش دانلود۰۰:۰۰:۴۳
 • ۴
  کاوه يا اسکندر- آخر شاهنامه
  پخش دانلود۰۰:۰۵:۱۵
 • ۵
  دريغ- آخر شاهنامه
  پخش دانلود۰۰:۰۰:۴۸
 • ۶
  پيغام- آخر شاهنامه
  پخش دانلود۰۰:۰۲:۱۳
 • ۷
  فسانه- عاشقانه‌ها و کبود
  پخش دانلود۰۰:۰۴:۵۳
 • ۸
  روشني- عاشقانه‌ها و کبود
  پخش دانلود۰۰:۰۰:۴۶
 • ۹
  باغ من- عاشقانه‌ها و کبود
  پخش دانلود۰۰:۰۱:۲۹
 • ۱۰
  لحظه‌ي ديدار- عاشقانه‌ها و کبود
  پخش دانلود۰۰:۰۰:۳۵
 • ۱۱
  نماز- عاشقانه‌ها و کبود
  پخش دانلود۰۰:۰۱:۳۱
ثبت نامx
00:00:00
00:00:00X