مزگو

مریم فتاح / ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ / ۱۲:۳۰:۱۲
در این سری از پادکست های به تاریخچه غذاها خواهیم پرداخت
 • ۱
  قسمت صفر
  پخش دانلود۰۰:۰۶:۰۳
 • ۲
  قسمت اول: نبرد فلافل
  پخش دانلود۰۰:۲۶:۳۵
 • ۳
  قسمت دوم: نان سنگ وآتش
  پخش دانلود۰۱:۰۲:۰۳
 • ۴
  قسمت سوم: آبجو؛ نانی که نوشیده شد
  پخش دانلود۰۰:۳۲:۱۶
 • ۵
  قسمت چهارم: داستان کیک و شادی و غم هایش
  پخش دانلود۰۰:۳۳:۱۶
 • ۶
  قسمت پنجم: داستان بستنی وخاطره ها
  پخش دانلود۰۰:۴۰:۴۵
 • ۷
  قسمت ششم: داستان همبرگر
  پخش دانلود۰۰:۴۰:۱۵
 • ۸
  قسمت هفتم: درخت پیر و زیتون حرف می‌زنه
  پخش دانلود۰۰:۵۰:۳۰
 • ۹
  قسمت هشتم: یاقوت شیرین
  پخش دانلود۰۰:۵۷:۵۴
 • ۱۰
  قسمت نهم: آشپزی در تاریکی
  پخش دانلود۰۰:۲۹:۱۱
 • ۱۱
  قسمت دهم: داستان پاستا و ایتالیا
  پخش دانلود۰۱:۰۳:۰۵
 • ۱۲
  قسمت یازدهم: داستان پنیرهای دنیا (بخش اول)
  پخش دانلود۰۱:۰۱:۰۶
 • ۱۳
  قسمت یازدهم: داستان پنیرهای دنیا (بخش دوم)
  پخش دانلود۰۰:۴۷:۳۰
 • ۱۴
  قسمت دوازدهم: داستان تلخ و شیرین شکلات
  پخش دانلود۰۱:۱۵:۳۳
 • ۱۵
  همکاری باریلا و فدر برای خوشحال کردن دو نوجوان تنیس باز در دوران کورونا
  پخش دانلود۰۰:۰۳:۵۱
 • ۱۶
  قسمت سیزدهم: داستان دمنوش و گل‌هایی که نوشیده شدند
  پخش دانلود۰۱:۰۳:۴۵
 • ۱۷
  قسمت چهاردهم: داستان برنج پررنج، بخش اول
  پخش دانلود۰۰:۵۶:۳۴

محصولات مشابه

ثبت نامx
00:00:00
00:00:00X