زندگی من اثر آنتون چخوف

خیابان صدا / ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ / ۰۲:۰۸:۳۴

کتاب صوتی زندگی من اثر آنتون چخوف با ترجمه احمد گلشیری است؛ از وقتی که خودم را شناخته بودم ده مرتبه تغییر شغل دادم و حال آنکه برای پدرم که معمار شهر بود، از این اسف انگیزتر چیزی نمی شد. ادارات مختلف را زیر پا گذاشته بودم، اما مشاغل ده گانه ای که عهده دار شده بودم، همه مثل قطره های آب یکسان بود:
نشستن، نوشتن، به نظریات احمقانه و بی جا گوش دادن، و انتظار روز اخراجی را داشتن.
موقعی که به خانه رسیدم، پدرم در صندلی دسته دارش فرورفته چرت می زد. از قیافه باریک و خشکش که در جاهای تراشیده به بنفشی می زد، مثل ارگ نوازهای کاتولیکی حقارت و اطاعت می بارید. بی آنکه جواب سلامم را بدهد، یا چشم هایش را باز کند گفت:
اگر زن عزیزم، مادر تو، زنده بود از این وضع زندگی تو دق می کرد، خدایی شد که او زودتر مرد. آن وقت چشم هایش را باز کرد و گفت: بیچاره، بگو ببینم تکلیف من با تو چیست؟
ثبت نامx
00:00:00
00:00:00X