تکنیک های مهارت‌های ارتباط بین فردی

دکتر زهرا شایسته فرد / ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ / ۰۰:۵۳:۲۱
تکنیک های مهارت‌های ارتباط بین فردی
 • ۱
  روابط فرازناشویی یا خارج از عرف با جنس مخالف
  پخش دانلود۰۰:۰۸:۳۶
 • ۲
  تکنیک مقابله با دخالت های دیگران‌
  پخش دانلود۰۰:۰۹:۴۶
 • ۳
  تکنیک پاسخگویی زمانی که مورد اتهام دیگران قرار می‌گیریم
  پخش دانلود۰۰:۱۱:۲۴
 • ۴
  در تکنیک پاسخگویی به طعنه و کنایه های دیگران
  پخش دانلود۰۰:۱۲:۰۰
 • ۵۸
  تکنیک مقابله با توهین دیگران
  پخش دانلود۰۰:۱۱:۳۵
ثبت نامx
00:00:00
00:00:00X