بلندی‌های بادگیر، ایمیلی جین برونته

خیابان صدا / ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ / ۰۶:۱۲:۱۴
بلندی‌های بادگیر، ایمیلی جین برونته
یک خدمتکار، داستان زندگی فردی بنام کیلیف را برای مستاجر وی روایت می‌کند. کیلیف در کودکی، یتیم و بی‌سرپرست بود، که فردی بنام ارن شاو سرپرستی او را به عهده می‌گیرد. به مرور زمان میان کیلیف و دختر ارن شاو، روابطی دوستانه شکل گرفته که منجر به عشقی آتشین می‌شود. این عشق با مخالفت اطرافیان مواجه شده و سرکوب می‌شود.
 • ۱
  بلندی‌های بادگیر، ایمیلی جین برونته قسمت اول
  پخش دانلود۰۱:۱۴:۱۳
 • ۲
  بلندی‌های بادگیر، ایمیلی جین برونته قسمت دوم
  پخش دانلود۰۱:۱۴:۳۷
 • ۳
  بلندی‌های بادگیر، ایمیلی جین برونته قسمت سوم
  پخش دانلود۰۱:۱۴:۳۶
 • ۴
  بلندی‌های بادگیر، ایمیلی جین برونته قسمت چهارم
  پخش دانلود۰۱:۱۴:۳۷
 • ۵
  بلندی‌های بادگیر، ایمیلی جین برونته قسمت پنجم
  پخش دانلود۰۱:۱۴:۱۱
ثبت نامx
00:00:00
00:00:00X