کتاب تنهایی پر هیاهو اثربهومیل هرابال

خیابان صدا / ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ / ۰۴:۵۲:۴۰
کتاب تنهایی پر هیاهو اثربهومیل هرابال است؛ یک روز بعد ازظهر، افراد کشتارگاه، یک کامیون کاغذ خونی و جعبه‌های خیس از خونابه را برای من آوردند، جعبه‌ها یکی پس از دیگری پر از این جور چیزها بودند و من نتوانستم تحملشان کنم. چون بوی شیرین تهوع آوری داشت که باعث می‌شد حس کنم مثل پیشبند یک قصاب، خون آلود هستم. من‌از سر انتقام‌جویی، با حالتی پرهیزگارانه کتاب ستایش حماقت “اراسموس‌رتردام”را داخل اولین بسته جای دادم، کتاب “دون کارلوس اثر فردریش شیلر” را داخل دومی و از آنجایی که واژها باید به خون آلوده شوند، “اکه هومو اثر فردریش نیچه”را داخل سومی گذاشتم. و همچنان که بعنوان یک میزبان کار می‌کردم، یک دسته زنبور دور آن ورقه‌های گوشتی وحشتناک که قصابان با خودشان از کشتارگاه برای من آورده بودند و همچنان دور سرم وزوز می‌کردند؛ آن‌ها مثل تگرگ به صورت من هجوم آوردند.
 • ۱
  کتاب تنهایی پر هیاهو اثربهومیل هرابال قسمت اول
  پخش دانلود۰۰:۵۸:۱۷
 • ۲
  کتاب تنهایی پر هیاهو اثربهومیل هرابال قسمت دوم
  پخش دانلود۰۰:۵۸:۴۵
 • ۳
  کتاب تنهایی پر هیاهو اثربهومیل هرابال قسمت سوم
  پخش دانلود۰۰:۵۸:۴۶
 • ۴
  کتاب تنهایی پر هیاهو اثربهومیل هرابال قسمت چهارم
  پخش دانلود۰۰:۵۸:۴۵
 • ۵
  کتاب تنهایی پر هیاهو اثربهومیل هرابال قسمت پنجم
  پخش دانلود۰۰:۵۸:۰۷
ثبت نامx
00:00:00
00:00:00X