فرهنگ هلاکویی، نداشتن اعتماد به نفس

خیابان صدا / ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ / ۰۰:۱۸:۱۸
فایل صوتی گفتگو با دکتر فرهنگ هلاکویی در مورد نداشتن اعتماد به نفس
ثبت نامx
00:00:00
00:00:00X