فرهنگ هلاکویی، حرمت نفس

خیابان صدا / ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ / ۰۹:۵۷:۵۶
دکتر فرهنگ هلاکویی، حرمت نفس
10 فایل جذاب و بسیار مفید
اگر واقعا خودتان را دوست دارید این فایل ها را بارها و بارها گوش کنید و به مباحث آن ها عمل کنید.

عزت نفس یکی از مهم‌ترین ارکان های خوشبختی در زندگی است و به نظر من مهم ترین عامل خوشبختی و رضایت در زندگی می‌باشد.

عزت نفس یا حرمت نفس که در زبان انگلیسی به آن (self-esteem) گفته می‌شود، به شیو های مختلفی تعریف شده است. اما در یک تعریف جامع عزت نفس به صورت زیر تعریف می‌شود:

عزت نفس، حس ارزشمندی است که فرد از خود دارد. یعنی اینکه فرد به این باور برسد که فارغ از تمامی کارهای درست و نادرستی که انجام می‌دهد، انسان ازشمندی است.

کسانی که عزت نفس پایینی دارند، در زندگی با مشکلات فراوانی روبرو می‌شود و به ندرت کسانی که مشکل عزت نفس دارند، طعم خوشبختی را می‌چشند.

کسانی که فاقد عزت نفس هستند، در زندگی گرفتار اضطراب، افسردگی، نگرانی، ترس های بی مورد و هزاران مورد دیگر می‌شوند.

فرد هر چقدر که روی بهبود و افزایش عزت نفس خود کار کند، کم است و هزینه کردن برای عزت نفس یکی از بهترین سرمایه گذاری های زندگی می‌باشد.

عزت نفس پایین دلایل مختلفی دارد که خیلی از مشهورترین روانشناسان روی آن کار کرده اند و کتاب های زیادی در این زمینه نوشته اند.
در ادامه می توانید فایل ها عزت نفس دکتر هلاکویی را دانلود کنید. اگر واقعا خودتان را دوست دارید این فایل ها را بارها و بارها گوش کنید و به مباحث آن ها عمل کنید.

ثبت نامx
00:00:00
00:00:00X