روش مناسب نصیحت کردن بدون ایجاد احساس بی کفایتی در فرد مقابل

دکتر زهرا شایسته فرد / ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ / ۰۰:۰۵:۳۰
روش مناسب نصیحت کردن بدون ایجاد احساس بی کفایتی در فرد مقابل
  • ۱
    روش مناسب نصیحت کردن بدون ایجاد احساس بی کفایتی در فرد مقابل
    پخش دانلود۰۰:۰۵:۳۰
ثبت نامx
00:00:00
00:00:00X