قرآن و اهمیت زندگی این جهانی

باقرزاد / ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ / ۰۰:۵۲:۴۳
یک سوال این است که مسلمانان چرا از مسیر رشد بشری عقب ماندند و بسیاری جوامع اسلامی در فقر و رنج به سر می‌برند؟ بخشی از وضعیت موجود جوامع ریشه در آموزه‌های سنتی و دینی دارد که قسمت‌های مثبتی دارد و برخی از برداشت‌های اشتباه موجب پیامدهای منفی شده است.
خانواده، نظام آموزشی، فضای عمومی جامعه و تریبون‌های دینی در ساخت ذهن ما موثرند و ما دنیا را از نگاه ذهنیت، تعصبات و نگرشهای خود می‌بینیم.
یکی از آموزه‌ها که بر ما تاثیر منفی گذاشته، بی‌ارزش بودن و بی‌توجهی به دنیا در برابر اهمیت دادن به آخرت است، صوفیان و معلمان اخلاق نیز بر این تاکید کردند، به اسم آخرت‌گرایی، دنیا را بی‌اهمیت و کوچک شمردند و از لغت دنیا هم استفاده تحقیری و تخفیفی کردند، از جمله امام محمد غزالی است که با همه نبوغ و عظمت فکری و عمق نگاهش، به این مساله اشاره داد که دنیا اهمیت و ارزش ندارد و پرداختن به دنیا و خوب زندگی کردن، ما را از آخرت غافل می‌کند.
  • ۱
    قرآن و اهمیت زندگی این جهانی
    پخش دانلود۰۰:۵۲:۴۳
ثبت نامx
00:00:00
00:00:00X