استومی

خیابان صدا / ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ / ۰۰:۰۸:۰۰
امروزه ره جویان کسب علم بیش از بیش به لزوم کسب مهارت باور دارند که این امر در حوزه پزشکی نیز نمود پیدا کرده و فارغ التحصیلان رشته های پزشکی و پیرا پزشکی پیشرفت خود را در کسب مهارت ها ی جدید می بینند یکی از این مهارتها، مدیریت استومی و مشکلات پس از عمل جراحی در این حوزه است که دوره های گوناگونی باید گذرانده شود تا فرد بدین مهارت نایل شود.
فایل علمی ارائه شده مقدمه دوره بین المللی مدیریت استومی می باشد که انتظار می رود دانشجو یا فارغ التحصیل رشته های پزشکی و پرستاری بدان وقوف داشته باشد.

محصولات مشابه

ثبت نامx
00:00:00
00:00:00X