قرآن، بحران های اجتماعی و خرافه 1

باقرزاد / ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ / ۰۱:۳۰:۵۹
 قرآن و دو نوع خرافه؛

الف) خرافات پیشین یا اساطیر الاولین؛ 
- اقسام سه گانه که مانع از  پذیرش اسلام  و پیام قرآن بودند.

ب)خرافات پسین یا تحریف دین؛
- بیماری های عمومی دینداری یا آسیبهای اختصاصی در دو مذهب  شیعه  و اهل سنت که موجب نفوذ خرافه یا اسرائیلیات  در باورها و منابع مذهبی است.

 هشتم رمضان 1441
13 اردیبهشت 1399. برنامه اینستاگرامی موسسه فهیم. قم
 
  • ۱
    قرآن، بحران های اجتماعی و خرافه
    پخش دانلود۰۰:۴۵:۱۷
  • ۲
    قرآن، بحران های اجتماعی و خرافه
    پخش دانلود۰۰:۴۵:۴۲
ثبت نامx
00:00:00
00:00:00X