تلاوت ترتیل

باقرزاد / ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ / ۰۰:۲۳:۳۷

محمدصدیق منشاوی  از بزرگترین قاریان اهل سنت جهان از نظر عالمان دینی می‌باشد که در میان متأخران بی نظیر و در میان متقدّمین کم نظیر بوده است . او از مفاخر بزرگ جهان اسلام و مبتکر الحان گوناگون قرآنی به شمار می آید .
سبک تلاوت ، صوت زیبا ، لحن گرم و حزین ، تلفظ صحیح و بیان قوی کلمات از مختصّات قرائت مرحوم منشاوی به شمار می آید که با چیرگی و مهارت کامل و تسلّطی فوق العاده شنونده را به آیات الهی متوجه می سازد . او چنان تسلّطی به قرائات سبعه و عشره و راویان قاری دارد که وی را به عنوان یکی از بهترین اساتید این فن در جهان اسلام مطرح نموده است ، تا آنجا که شهرتش را در جای جای جهان اسلام اذعان می دارند . مرحوم محمد صدیق منشاوی با تسلّطی کامل و سبکی خاص تمامی قرآن مجید را با قرائت ترتیل تلاوت کرده است و اکنون گنجینه ای از نوارهای تحقیق و ترتیل این استاد در آرشیو رادیو قرآن موجود می باشد .
http://www.quranstudies.ir/content/زندگی-نامه-محمد-صدیق-منشاوی
 • ۱
  ترتیل صفحه ای قرآن جزء 1
  پخش دانلود۰۰:۰۰:۵۲
 • ۲
  ترتیل صفحه ای قرآن جزء 1
  پخش دانلود۰۰:۰۱:۰۵
 • ۳
  ترتیل صفحه ای قرآن جزء 1
  پخش دانلود۰۰:۰۳:۰۲
 • ۴
  ترتیل صفحه ای قرآن جزء 1
  پخش دانلود۰۰:۰۳:۲۹
 • ۵
  ترتیل صفحه ای قرآن جزء 1
  پخش دانلود۰۰:۰۲:۴۸
 • ۶
  ترتیل صفحه ای قرآن جزء 1
  پخش دانلود۰۰:۰۳:۳۱
 • ۷
  ترتیل صفحه ای قرآن جزء 1
  پخش دانلود۰۰:۰۳:۱۵
 • ۸
  ترتیل صفحه ای قرآن جزء 1
  پخش دانلود۰۰:۰۲:۵۸
 • ۹
  ترتیل صفحه ای قرآن جزء 1
  پخش دانلود۰۰:۰۲:۳۷
ثبت نامx
00:00:00
00:00:00X