کتاب کلبه عمو تم اثر هریت بیجر استو

خیابان صدا / ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ / ۲۵:۴۶:۰۷
کتاب صوتی کلبه عمو تم اثر هریت بیجر استو است؛ تولستوی پس از خواندن این کتاب در ستایش آن گفت:این رمان یکی از بزرگترین فراورده‌های ذهن بشر است.
کتاب در سال ۱۸۵۲ منتشر شد و تاثیر زیادی بر روی موضوع آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار و برده‌داری در آمریکا گذاشت. این کتاب پرفروشترین کتاب داستان در قرن نوزدهم و دومین کتاب پرفروش بعد از انجیل (با کمک قانون لغو برده داری) بود و در چاپ اول ۳۰۰ هزار عدد از آن فقط در آمریکا فروش رفت.کلبه عمو تام درابتدا به صورت پاورقی در یکی از روزنامه‌ها چاپ شد و وقتی به صورت کتاب چاپ شد نه تنها درامریکا بلکه درتمام کشورهای جهان نیز میلیون‌ها نسخه از ان به فروش رفت وتا سالها نمایش‌های بر اساس ان بر صحنه تئاترهای جهان اجرا شد دیری نگذشت که در امریکا خانم استو از یک سو به شخصیتی بسیار محبوب واز سوی دیکر به چهری بسیار منفور مبدل شد حتی در گرما گرم جنگ داخلی امریکا ابراهام لینکلن رییس جمهور وقت امریکا در ملاقاتی به او گفت «پس شما همان خانم کوچکی هستید که باعث جنگی بزرگ (جنگ داخلی امریکا) شد». گو اینکه در واقع ان طور که بعدها معلوم شد جنگ بین شمال صنعتی که محتاج کارگر بود تا کشاورز و جنوبی‌های کشاورز که محتاج بردگان بودند بیشتر دلایل اقتصادی داشت تا احساسی و رمانتیک. اما به دلیل اینکه جنگ داخلی ۱۰ سال بعد از انتشار کتاب آغاز شد عده‌ای انتشار این رمان را جنجالی ترین حادثه در تاریخ رمان نویسی می‌دانند.
 • ۱
  کلبه عمو تم اثر هریت بیچر استو بخش اول
  پخش دانلود۰۲:۳۴:۱۱
 • ۲
  کلبه عمو تم اثر هریت بیچر استو بخش دوم
  پخش دانلود۰۲:۳۴:۳۹
 • ۳
  کلبه عمو تم اثر هریت بیچر استو بخش سوم
  پخش دانلود۰۲:۳۴:۴۰
 • ۴
  کلبه عمو تم اثر هریت بیچر استو بخش چهارم
  پخش دانلود۰۲:۳۴:۴۰
 • ۵
  کلبه عمو تم اثر هریت بیچر استو بخش پنجم
  پخش دانلود۰۲:۳۴:۴۰
 • ۶
  کلبه عمو تم اثر هریت بیچر استو بخش ششم
  پخش دانلود۰۲:۳۴:۳۹
 • ۷
  کلبه عمو تم اثر هریت بیچر استو بخش هفتم
  پخش دانلود۰۲:۳۴:۴۰
 • ۸
  کلبه عمو تم اثر هریت بیچر استو بخش هشتم
  پخش دانلود۰۲:۳۴:۳۹
 • ۹
  کلبه عمو تم اثر هریت بیچر استو بخش نهم
  پخش دانلود۰۲:۳۴:۴۰
 • ۱۰
  کلبه عمو تم اثر هریت بیچر استو بخش دهم
  پخش دانلود۰۲:۳۴:۳۹
ثبت نامx
00:00:00
00:00:00X