کتاب هنر عشق ورزیدن اثر اریش فروم

خیابان صدا / ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ / ۰۲:۱۵:۴۰
کتاب صوتی هنر عشق ورزیدن اثر اریش فروم است؛ عنوان کتابی‌ست از اریش فروم روانشناس بلندآوازهٔ مکتب فرانکفورت که در سال ۱۹۵۶ منتشر شد.
نویسنده در پیش‌گفتار تأکید می‌کند که این کتاب دستورالعمل ساده‌ای برای عشق ورزیدن نیست و در خلال کتاب عشق ورزیدن را به عنوان یک هنر معرفی می‌کند.
فروم تلاش می‌کند که خواننده را متقاعد کند که تمام کوشش‌های او برای عشق ورزیدن محکوم به شکست است مگر این که با جد برای تکامل همه جانبهٔ شخصیت خود بکوشد تا جایی که به جهت‌بینی سازنده‌ای برسد.
  • ۱
    هنر عشق ورزیدن اثر اریش فروم
    پخش دانلود۰۲:۱۵:۴۰
ثبت نامx
00:00:00
00:00:00X