کتاب چخوف اثر ریموند کارور

خیابان صدا / ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ / ۰۰:۳۵:۱۰
کتاب صوتی چخوف اثر ریموند کارور است؛ آنتوان پاولوویچ چخوف از مشهورترین نویسندگان تاریخ ادبیات معاصر است. محتوای اغلب داستان‌های چخوف، عشق و دوستی و انسانیت است. قلم چخوف در عین استحکام، دارای رگه‌هایی از کنایه‌های طنز خطاب به ناملایمات زندگی انسانی بود که این ویژگی بارز، وجه تمایز او با دیگر نویسندگان هم‌عصر خود بود. در این کتاب نویسنده کوشیده است تا شرح‌حال و کیفیت زندگی چخوف و نقش رویدادهایی که در زندگی بر وی تحمیل گردید را بر آثار او منعکس نماید.
  • ۱
    کتاب چخوف اثر ریموند کارور
    پخش دانلود۰۰:۳۵:۱۰
ثبت نامx
00:00:00
00:00:00X