کتاب زنان شیفته روانشناسی محبت بی تناسب اثر رابین نوروود

خیابان صدا / ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ / ۰۰:۴۵:۵۶

کتاب صوتی زنان شیفته روانشناسی محبت بی تناسب اثر رابین نوروود است؛ اگر شما هم درگیر همسری هستید که فکر و ذکرتان را به خود مشغول کرده، بدانید که ریشه‌های این مشغله ذهنی به جای عشق، هراس بوده است. زنانی که اضطرار گونه و بیش از حد تناسب محبت می‌کنند پر از هراس هستند، هراس از تنها شدن، هراس از اینکه کسی آن‌ها را دوست نداشته باشد، هراس از اینکه ارزشمند نباشند، نادیده انگاشته شوند و فراموش گردند.

ما عشقمان را ارزانی مردها می‌کنیم به این امید که به پایان هراس برسیم. اما اگر محبت تولید محبت متقابل نکند به هراسمان اضافه می‌شود. وقتی با روشی که انتخاب کرده‌ایم به خواسته خود نمی‌رسیم بیشتر محبت می‌کنیم و گرفتار عشق بی‌تناسب می‌شویم.

  • ۱
    زنان شیفته روانشناسی محبت بی تناسب اثر رابین نوروود
    پخش دانلود۰۰:۴۵:۵۶
ثبت نامx
00:00:00
00:00:00X