معرفی و بررسی کتاب تفسیر معاصرانه قرآن کریم

باقرزاد / ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ / ۰۱:۰۱:۱۹

مجموعه  «the study quran» تألیف سید حسین نصر از آثار مهمی است که از سوی انشاءالله رحمتی، استاد گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی درحال ترجمه است.
کتابthe study quran که ترجمه فارسی  و عنوان اصلی آن، «قرآن شناخت» و عنوان فرعی اش «تفسیر معاصرانه قرآن کریم» است اکنون در حال ترجمه است.

 

 

  • ۱
    معرفی و بررسی کتاب تفسیر معاصرانه قرآن کریم
    پخش دانلود۰۱:۰۱:۱۹
ثبت نامx
00:00:00
00:00:00X