اصطلاحات رایج فیلم

ندا مهرجویان / ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ / ۰۰:۰۰:۰۰

اصطلاحات رایج در فیلم 

Cat got your tongue.1

موش زبانت را خورده، 2. Get in someone's hair.

ثبت نامx
00:00:00
00:00:00X