تصویر زن در نهج البلاغه

باقرزاد / ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ / ۱۴:۰۳:۱۴
چگونگی نگرش به «زن» در اسلام، بی‌گمان، یکی از چالش‌برانگیزترین مسائل اسلامی در دوره معاصر است. در این میان، با توجه به جایگاه نهج البلاغه یکی از مواردی که توجه شیعیان را به خود جلب کرده و مباحث گوناگونی را در پی داشته، وجود روایاتی با رویکرد بعضا منفی در این کتاب می باشد که باعث ایجاد سوالات و اشکالاتی برای مخاطبان شده است. هر چند تحقیقات مختلفی در این زمینه صورت گرفته، اما با توجه به پیچیدگی‌های تاریخی، به نظر می‌رسد هنوز جای کار بسیاری باقی است.
 
بررسی «تصویر زن در نهج‌البلاغه»، نیازمند توجه به جریان‌های فرهنگی و فکری موثر در شکل‌گیری نگرش منفی به زنان، مطالعه‌ای زیرساختی و روشمند بر روی منابع نهج‌البلاغه و شیوه نگارش آن، و نیز مقایسه مضامین مطرح شده در این کتاب با نصوص قرآنی، حدیثی و تاریخی است. 

در این رشته درس‌گفتار، سخنرانان می‌کوشند با مروری بر این مسائل و از منظری متفاوت به این موضوع نگریسته و با استفاده توامان از روشهای سنتی و نوین بررسی اسناد و متون احادیث،  در برابر این چالش قدیمی،  افقهای دیگری را پیشنهاد دهند.
 
 • ۱
  درس گفتار اول: درآمد و طرح بحث
  پخش دانلود۰۱:۵۱:۳۲
 • ۲
  درس گفتار دوم: تصویر زن در نهج البلاغه
  پخش دانلود۰۱:۴۵:۱۸
 • ۳
  درس‌گفتار سوم: تصویر زن در کتاب سلیم بن قیس
  پخش دانلود۰۲:۰۳:۱۸
 • ۴
  درس‌گفتار چهارم: عرضه خطبه ۸۰ نهج‌البلاغه به قرآن
  پخش دانلود۰۱:۱۹:۲۶
 • ۵
  درس‌گفتار پنجم: نگاهی به شکل‌گیری نگرش علمای متقدم مسلمان به زن
  پخش دانلود۱:۵۹:۰۲
 • ۶
  درس‌گفتار ششم: زن در سیره ابوبکر و عمر
  پخش دانلود۱:۳۱:۵۵
 • ۷
  درس‌گفتار هفتم: تأملی منبع‌شناسانه در برخی از احادیث مرتبط با زنان
  پخش دانلود۱:۳۶:۵۰
 • ۸
  درس‌گفتار هشتم: اعتبارسنجی خطبه ۸۰ نهج البلاغه
  پخش دانلود۱:۵۵:۵۳
ثبت نامx
00:00:00
00:00:00X