سلسله مباحث دین پژوهی.

باقرزاد / ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ / ۰۵:۴۱:۳۶
بهروز مرادی _ دین پژوه و دکترای جامعه شناسی دین از هلند
 • ۱
  دین زرتشتی
  پخش دانلود۱:۳۰:۲۶
 • ۲
  اسطوره باوری
  پخش دانلود۰۰:۴۸:۲۶
 • ۳
  ادیان ایرانی در دوران باستان
  پخش دانلود۰۰:۵۸:۲۴
 • ۴
  دین در جوامع ابتدایی
  پخش دانلود۰۱:۲۰:۴۰
 • ۵
  دین مانوی
  پخش دانلود۰۱:۰۳:۴۰
 • ۶
  دین مزدکی
  پخش دانلود۰۰:۵۲:۱۴
 • ۷
  آیین هندو
  پخش دانلود۰۰:۵۵:۱۹
ثبت نامx
00:00:00
00:00:00X