آموزش گیتار بابک امینی

خیابان صدا / ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ / ۰۸:۵۶:۴۳
آموزش رایگان گیتار توسط بابک امینی
 • ۱
  آموزش گیتار یک
  پخش دانلود۰۱:۴۰:۴۹
 • ۲
  آموزش گیتار دو
  پخش دانلود۰۱:۳۵:۵۰
 • ۳
  آموزش گیتار سه
  پخش دانلود۰۱:۵۳:۳۷
 • ۴
  آموزش گیتار چهار
  پخش دانلود۰۲:۳۲:۱۶
 • ۵
  آموزش گیتار پنج
  پخش دانلود۰۱:۱۴:۱۱

محصولات مشابه

ثبت نامx
00:00:00
00:00:00X