فرکانس شفاء بخش

کتایون آبادی / ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ / ۰۱:۱۱:۱۱
ترکیبی قدرتمند از 3 موسیقی معجزه آسا که با اثر فرکانسیک موجب تاثیر عمیق در ناخودآگاه و افزایش انرژی مثبت میشود.
432 هرتز + 528 هرتز + 639 هرتز آهنگ های معجزه گر قدرتمند موسیقی انرژی مثبت را افزایش می دهد
ترکیبی قدرتمند از 3 آهنگ معجزه آسا
432 هرتز - لحن آرام بخش و شفابخش عمیق
528 هرتز - آهنگ معجزه آسا برای افزایش انرژی مثبت و ایجاد تحول مثبت پایدار
639 هرتز - فرکانس عشق، شفقت و انرژی مثبت.
هر 3 فرکانس را به صورت موزیکال ترکیب کنیم و امیدواریم که این مورد را دوست داشته باشید. آهنگ با 432 هرتز شروع می شود و به 528 هرتز می رسد و سپس به 432 هرتز برمی گردد و به 639 هرتز می رسد و بین این فرکانس ها نوسان می کند. شما همچنین می توانید از این در کنار مدیتیشن خود استفاده کنید - به خصوص مدیتیشن چاکرا برای چاکرای شبکه خورشیدی و چاکرای قلب. امیدوارم که این بتواند به شما کمک کند.

 
ثبت نامx
00:00:00
00:00:00X