انرژی درمانی

کتایون آبادی / ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ / ۰۱:۳۰:۰۰
موسیقی با فرکانس 999 هرتز + 111 هرتز موجب  بازیابی کامل و ترمیم آسیب ها و شفای جسم، ذهن و روح میشود. شنیدن این موسیقی در زمان مدیتیشن و در حالت آرامش موجب افزایش انرژی و بهبود اختلالات عصبی میشود.
آرامش میهمان روح زیبایتان. 8ناماسته الوها8
 
ثبت نامx
00:00:00
00:00:00X