مدیتیشن جذب عشق

کتایون آبادی / ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ / ۰۱:۱۱:۱۱

639موسیقی با فرکانس  هرتز | جذب و آشکار عشق | هماهنگ کردن روابط | جذب عشق و انرژی مثبت
این فرکانس می تواند برای تقویت انرژی مثبت شما و اتصال شما به شعله ابدی عشق استفاده شود. شما شروع به انتشار انرژی قدرتمندی خواهید کرد که مردم می خواهند با آن ارتباط برقرار کنند.
فرکانس مخصوص این موسیقی با نفوذ در ناخودآگاه شما باعث عملکرد مثبت شما در ارتباط گیری با اطرافیان خواهد شد و جذابیت رفتاری و کلامی شما را به مرور زمان بالا خواهد برد. کافیست در جایی خلوت و زمانی که روی روابط به شکل عالی تمرکز کرده اید گوش دهید.
آرامش میهمان روح زیبای شما. 8ناماسته الوها8

 
ثبت نامx
00:00:00
00:00:00X