توضیحات تصویری کامل 5G Principles

خیابان صدا / ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ / ۰۳:۱۴:۴۴
توضیحات تصویری کامل
5G  Principles
 • ۱
  The Need for 5G
  پخش دانلود۰۰:۱۲:۲۰
 • ۲
  5G System Requirements
  پخش دانلود۰۰:۲۲:۰۶
 • ۳
  Time line for 5G standards and roll-out
  پخش دانلود۰۰:۲۰:۱۶
 • ۴
  5G Network Deployment Options
  پخش دانلود۰۰:۰۹:۲۷
 • ۵
  3GPP System Architecture
  پخش دانلود۰۰:۱۲:۴۷
 • ۶
  5G Network Architecture
  پخش دانلود۰۰:۰۵:۲۳
 • ۷
  5G Core Network Functions
  پخش دانلود۰۰:۱۱:۵۵
 • ۸
  5G New Radio Overview
  پخش دانلود۰۰:۳۲:۴۲
 • ۹
  5G NR Spectrum
  پخش دانلود۰۰:۱۸:۱۴
 • ۱۰
  Massive MIMO and Beamforming Principle
  پخش دانلود۰۰:۰۹:۳۵
 • ۱۱
  Multi-RAT Dual Connectivity
  پخش دانلود۰۰:۱۴:۳۴
 • ۱۲
  5G Network Slicing Overview
  پخش دانلود۰۰:۰۹:۲۴
 • ۱۳
  IEEE 802.11 Radio Technology Components with Focus on 802.11ax, 11ad, 11ay
  پخش دانلود۰۰:۱۶:۰۱

محصولات مشابه

ثبت نامx
00:00:00
00:00:00X