خانه سیاه است

کتایون آبادی / ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ / ۰۰:۲۱:۲۳
فیلم مستند خانه سیاه‌است به کارگردانی فروغ فرخزاد و تهیه کنندگی ابراهیم گلستان در پاییز ۱۳۴۱ در پی دیدار فروغ فرخزاد از آسایشگاه جذامیان بابا باغی تبریز ساخته شد.
فیلم نگاهی تلقین‌آمیز به کلنی جذام‌خورده تبریز در ایران دارد که مورد غفلت کامل جامعه قرار گرفته است.

The film takes an insinuate look at the leprosy-stuck colony of Tabriz in Iran, which has been completely neglected by the society.
  • ۱
    خانه سیاه است
    پخش دانلود۰۰:۲۱:۲۳
ثبت نامx
00:00:00
00:00:00X