مرشد و مارگاریتا

کتایون آبادی / ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ / ۱۸:۴۹:۴۴
مرشد و مارگاریتا (نام روسی: Мастер и Маргарита ) (نام انگلیسی: The Master and Margarita ) رمانی روسی نوشته میخائیل بولگاکف، و شناخته‌شده‌ترین کار او است. به باور بسیاری این اثر در شمار بزرگ‌ترین آثار ادبیات روسیه (شوروی) در سده بیستم است. بیش از صد کتاب و مقاله دربارهٔ این کتاب نگاشته شده‌است.
بولگاکف نوشتن این رمان را در سال ۱۹۲۸ آغاز کرد و اولین نسخه خطی آن را دو سال بعد به دست خود آتش زد. دلیل این کار احتمالاً ناامیدی به دلیل شرایط خفقان‌آور آن زمان اتحاد جماهیر شوروی بوده‌است. در سال ۱۹۳۱ بولگاکف دوباره کار بر روی این رمان را آغاز کرد و پیش‌نویس دوم در سال ۱۹۳۵ به پایان رسید. کار بر روی سومین پیش‌نویس نیز در سال ۱۹۳۷ به پایان رسید و بولگاکف با کمک گرفتن از همسرش، به دلیل بیماری، کار بر روی نسخه چهارم پیش‌نویس را تا چهار هفته پیش از مرگش در سال ۱۹۴۰ ادامه داد.

مرشد و مارگاریتا در نهایت در سال ۱۹۴۱ توسط همسر بولگاکف به پایان رسید، اما در زمان استالین اجازه چاپ به این اثر داده نشد و سرانجام ۲۷ سال پس از مرگ بولگاکف بود که نسخهٔ سانسورشده‌ای از کتاب منتشر شد. کتاب در سال ۱۹۶۵ با حذف ۲۵ صفحه و تغییر برخی نام‌ها و مکان‌های ذکر شده در تیراژ محدودی به چاپ رسید که با استقبال شدید مردم مواجه شد. نسخه‌های آن یک‌شبه به فروش رفت و کتاب با قیمتی نزدیک به صد برابر قیمت روی جلد به کالایی در بازار سیاه تبدیل شد.

رمان از سه داستان موازی تشکیل شده‌است که در نهایت یکپارچه می‌شوند: سفر شیطان به مسکو، داستان پونتیوس پیلاطس و به صلیب کشیده شدن مسیح و عشق مرشد و مارگریتا.
کتاب مرشد و مارگریتا تأثیر زیادی از کتاب فاوست گوته گرفته‌است.
 • ۱
  مرشد و مارگاریتا معرفی کتاب
  پخش دانلود۰۰:۰۴:۱۲
 • ۲
  مرشد و مارگاریتا فصل اول
  پخش دانلود۰۰:۳۳:۱۹
 • ۳
  مرشد و مارگاریتا فصل دوم بخش اول
  پخش دانلود۰۰:۲۶:۵۱
 • ۴
  مرشد و مارگاریتا فصل دوم بخش دوم
  پخش دانلود۰۰:۳۸:۵۲
 • ۵
  مرشد و مارگاریتا فصل سوم
  پخش دانلود۰۰:۱۳:۵۸
 • ۶
  مرشد و مارگاریتا فصل چهارم
  پخش دانلود۰۰:۲۰:۳۱
 • ۷
  مرشد و مارگاریتا فصل پنجم
  پخش دانلود۰۰:۳۵:۱۰
 • ۸
  مرشد و مارگاریتا فصل ششم
  پخش دانلود۰۰:۲۳:۱۳
 • ۹
  مرشد و مارگاریتا فصل هفتم
  پخش دانلود۰۰:۲۸:۱۷
 • ۱۰
  مرشد و مارگاریتا فصل هشتم
  پخش دانلود۰۰:۲۵:۲۷
 • ۱۱
  مرشد و مارگاریتا فصل نهم
  پخش دانلود۰۰:۲۵:۳۸
 • ۱۲
  مرشد و مارگاریتا فصل دهم
  پخش دانلود۰۰:۳۲:۴۵
 • ۱۳
  مرشد و مارگاریتا فصل یازدهم
  پخش دانلود۰۰:۱۱:۰۶
 • ۱۴
  مرشد و مارگاریتا فصل دوازدهم
  پخش دانلود۰۰:۳۸:۲۰
 • ۱۵
  مرشد و مارگاریتا فصل سیزدهم بخش اول
  پخش دانلود۰۰:۲۷:۵۲
 • ۱۶
  مرشد و مارگاریتا فصل سیزدهم بخش دوم
  پخش دانلود۰۰:۱۹:۳۳
 • ۱۷
  مرشد و مارگاریتا فصل چهاردهم
  پخش دانلود۰۰:۲۴:۳۷
 • ۱۸
  مرشد و مارگاریتا فصل پانزدهم
  پخش دانلود۰۰:۳۳:۵۴
 • ۱۹
  مرشد و مارگاریتا فصل شانزدهم
  پخش دانلود۰۰:۳۲:۰۱
 • ۲۰
  مرشد و مارگاریتا فصل هفدهم
  پخش دانلود۰۰:۳۴:۴۲
 • ۲۱
  مرشد و مارگاریتا فصل هجدهم قسمت اول
  پخش دانلود۰۰:۲۸:۳۵
 • ۲۲
  مرشد و مارگاریتا فصل هجدهم قسمت دوم
  پخش دانلود۰۰:۲۹:۲۰
 • ۲۳
  مرشد و مارگاریتا فصل نوزدهم
  پخش دانلود۰۰:۳۶:۴۷
 • ۲۴
  مرشد و مارگاریتا فصل بیستم
  پخش دانلود۰۰:۱۶:۴۰
 • ۲۵
  مرشد و مارگاریتا فصل بیست و یکم قسمت اول
  پخش دانلود۰۰:۱۴:۲۷
 • ۲۶
  مرشد و مارگاریتا فصل بیست و یکم قسمت دوم
  پخش دانلود۰۰:۲۸:۱۰
 • ۲۷
  مرشد و مارگاریتا فصل بیست و دوم
  پخش دانلود۰۰:۳۹:۱۰
 • ۲۸
  مرشد و مارگاریتا فصل بیست و سوم قسمت اول
  پخش دانلود۰۰:۲۳:۳۰
 • ۲۹
  مرشد و مارگاریتا فصل بیست و سوم قسمت دوم
  پخش دانلود۰۰:۲۵:۵۶
 • ۳۰
  مرشد و مارگاریتا فصل بیست و چهارم قسمت اول
  پخش دانلود۰۰:۲۴:۰۱
 • ۳۱
  مرشد و مارگاریتا فصل بیست و چهارم قسمت دوم
  پخش دانلود۰۰:۲۴:۰۶
 • ۳۲
  مرشد و مارگاریتا فصل بیست و چهارم قسمت سوم
  پخش دانلود۰۰:۲۱:۴۳
 • ۳۳
  مرشد و مارگاریتا فصل بیست و پنجم
  پخش دانلود۰۰:۳۲:۳۸
 • ۳۴
  مرشد و مارگاریتا فصل بیست و ششم قسمت اول
  پخش دانلود۰۰:۳۵:۲۵
 • ۳۵
  مرشد و مارگاریتا فصل بیست و ششم قسمت دوم
  پخش دانلود۰۰:۲۸:۳۱
 • ۳۶
  مرشد و مارگاریتا فصل بیست و هفتم
  پخش دانلود۰۰:۴۲:۱۴
 • ۳۷
  مرشد و مارگاریتا فصل بیست و هشتم
  پخش دانلود۰۰:۳۴:۵۹
 • ۳۸
  مرشد و مارگاریتا فصل بیست و نهم
  پخش دانلود۰۰:۱۴:۱۰
 • ۳۹
  مرشد و مارگاریتا فصل سی ام
  پخش دانلود۰۰:۳۳:۵۸
 • ۴۰
  مرشد و مارگاریتا فصل سی و یکم
  پخش دانلود۰۰:۰۹:۵۹
 • ۴۱
  مرشد و مارگاریتا فصل سی و دوم
  پخش دانلود۰۰:۱۹:۰۲
 • ۴۲
  مرشد و مارگاریتا فصل پایانی
  پخش دانلود۰۰:۳۶:۰۵
ثبت نامx
00:00:00
00:00:00X