مستند زیبای کهکشان راه شیری

خیابان صدا / ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ / ۰۰:۴۶:۴۹
کهکشان راه شیری کهکشانی است که منظومه خورشیدی در آن قرار دارد. این کهکشان در آسمانی صاف و تاریک و به دور از آلودگی نوری، به صورت نوار شیری رنگی در پهنه آسمان دیده می‌شود. این نوار در واقع از میلیاردها ستاره تشکیل شده‌است که چشم (غیرمسلح) قادر به تفکیک آن‌ها نیست. به احتمال زیاد راه شیری کهکشانی از نوع مارپیچی است. کره زمین به عنوان عضوی از منظومه خورشیدی، در یکی از بازوهای مارپیچی آن قرار دارد.
  • ۱
    مستند زیبای کهکشان راه شیری
    پخش دانلود۰۰:۴۶:۴۹
ثبت نامx
00:00:00
00:00:00X