تنها صداست که می ماند با صدای فروغ فرخزاد

خیابان صدا / ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ / ۰۰:۳۵:۴۲
آلبوم دکلمه و شعر تنها صداست که می ماند اثری با صدای فروغ فرخزاد
 • ۱
  تولدی دیگر
  پخش دانلود۰۰:۰۴:۱۸
 • ۲
  عروسک کوکی
  پخش دانلود۰۰:۰۲:۵۲
 • ۳
  فتح باغ
  پخش دانلود۰۰:۰۲:۵۶
 • ۴
  غزل 3
  پخش دانلود۰۰:۰۲:۳۲
 • ۵
  آیه های زمینی
  پخش دانلود۰۰:۰۲:۴۰
 • ۶
  ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد 1
  پخش دانلود۰۰:۰۳:۰۷
 • ۷
  ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد 2
  پخش دانلود۰۰:۰۲:۴۱
 • ۸
  ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد 3
  پخش دانلود۰۰:۰۲:۲۷
 • ۹
  ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد 4
  پخش دانلود۰۰:۰۱:۳۴
 • ۱۰
  مصاحبه ایرج گرگین با فروغ فرخ زاد
  پخش دانلود۰۰:۱۰:۳۵
ثبت نامx
00:00:00
00:00:00X