پادکست رخ

خیابان صدا / ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ / ۲۶:۲۷:۵۵

پادکست رخ
داستان زندگی کسانی که قسمتی از تاریخ ایران و جهان را رقم زدند
در پادکست رخ هربار شما را با زندگی کسانی آشنا میکنم که بخشی از تاریخ را رقم زدند.
گوینده: امیر سودبخش

 • ۱
  ال چه - چگوارا
  پخش دانلود۰۰:۳۴:۳۹
 • ۲
  بی نظیر مثل هلن – داستان زندگی هلن کلر
  پخش دانلود۰۰:۴۳:۴۰
 • ۳
  مهاتما – داستان زندگی گاندی قسمت اول
  پخش دانلود۰۱:۰۳:۳۷
 • ۴
  باپو – داستان زندگی گاندی قسمت دوم
  پخش دانلود۰۱:۰۶:۵۳
 • ۵
  رودکی – پدر نابینای شعر فارسی
  پخش دانلود۰۰:۲۸:۱۹
 • ۶
  من رویایی دارم – داستان زندگی مارتین لوترکینگ (قسمت اول)
  پخش دانلود۰۱:۰۶:۱۳
 • ۷
  من رویایی دارم – داستان زندگی مارتین لوترکینگ (قسمت دوم)
  پخش دانلود۰۰:۴۸:۱۰
 • ۸
  مارکو میلیونی – داستان زندگی مارکوپولو
  پخش دانلود۰۱:۰۹:۲۰
 • ۹
  هوشیار مست – داستان زندگی خیام
  پخش دانلود۰۱:۰۱:۳۵
 • ۱۰
  مادمازل شنل – داستان زندگی کوکو شنل
  پخش دانلود۰۱:۱۳:۳۱
 • ۱۱
  داستان زندگی نیکولا تسلا – قسمت اول
  پخش دانلود۰۱:۰۸:۵۱
 • ۱۲
  داستان زندگی نیکولا تسلا – قسمت دوم
  پخش دانلود۰۱:۰۵:۴۳
 • ۱۳
  امیر – داستان زندگی امیرکبیر قسمت اول
  پخش دانلود۰۰:۵۳:۲۷
 • ۱۴
  امیر – داستان زندگی امیرکبیر قسمت دوم
  پخش دانلود۰۱:۱۶:۳۵
 • ۱۵
  قائم مقام – داستان زندگی قائم مقام فراهانی
  پخش دانلود۰۰:۳۲:۱۱
 • ۱۶
  داستان امپراتوری عثمانی
  پخش دانلود۰۱:۰۸:۱۵
 • ۱۷
  ال دیگو – داستان زندگی مارادونا (۱)
  پخش دانلود۰۱:۱۷:۰۴
 • ۱۸
  ال دیگو – داستان زندگی مارادونا (۲)
  پخش دانلود۰۱:۰۹:۵۶
 • ۱۹
  پادشاه پاپ – داستان زندگی مایکل جکسون قسمت اول
  پخش دانلود۰۱:۰۷:۳۷
 • ۲۰
  MJ – داستان زندگی مایکل جکسون قسمت دوم
  پخش دانلود۰۱:۱۱:۳۹
 • ۲۱
  نابغه – داستان زندگی اینشتین (۱)
  پخش دانلود۰۱:۱۷:۵۸
 • ۲۲
  نابغه – داستان زندگی اینشتین (۲)
  پخش دانلود۰۰:۵۹:۲۱
 • ۲۳
  حضرت عشق – داستان زندگی مولانا (۱)
  پخش دانلود۰۱:۱۰:۰۹
 • ۲۴
  حضرت عشق-داستان زندگی مولانا (۲)
  پخش دانلود۰۱:۰۷:۵۷
 • ۲۵
  لوِئی – داستان زندگی لوئی بریل
  پخش دانلود۰۰:۳۱:۲۲
 • ۲۶
  خلاصه کتاب قدرت عادت
  پخش دانلود۰۱:۱۳:۵۳
ثبت نامx
00:00:00
00:00:00X