زادروز مریم میرزاخانی ریاضیدان ایرانی، روز جهانی زن در ریاضیات

کتایون آبادی / ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ / ۰۰:۲۳:۱۳
زادروز مریم میرزاخانی ریاضیدان ایرانی، روز جهانی زن در ریاضیات
  • ۱
    زادروز مریم میرزاخانی ریاضیدان ایرانی، روز جهانی زن در ریاضیات
    پخش دانلود۰۰:۲۳:۱۳
ثبت نامx
00:00:00
00:00:00X