پادکست 10 صبح داستان‌های فراز و نشیب کارآفرینان

خیابان صدا / ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ / ۵۳:۰۳:۰۰
پادکست 10 صبح  داستان‌های فراز و نشیب کارآفرینان
 • ۱
  داستان‌های فراز و نشیب کارآفرینان
  پخش دانلود۰۰:۲۱:۲۲
 • ۲
  بازاریابی با کیف خلبانی
  پخش دانلود۰۰:۵۰:۰۰
 • ۳
  مثل یک آتش‌نشان
  پخش دانلود۰۰:۴۸:۴۸
 • ۴
  یک نفر به ده نفر
  پخش دانلود۰۰:۵۱:۱۱
 • ۵
  زیر خط شکست
  پخش دانلود۰۰:۵۱:۲۸
 • ۶
  بازگشت به آینده
  پخش دانلود۰۰:۵۳:۰۷
 • ۷
  چراغ‌های روشن
  پخش دانلود۰۰:۵۳:۵۳
 • ۸
  تپه‌ها تمام می‌شوند!‏
  پخش دانلود۰۱:۰۰:۲۷
 • ۹
  منطقه پرواز ممنوع
  پخش دانلود۰۰:۵۶:۴۴
 • ۱۰
  گشت بی‌حساب
  پخش دانلود۰۰:۵۸:۰۱
 • ۱۱
  آدرنالین در سکوت
  پخش دانلود۰۰:۵۳:۲۸
 • ۱۲
  شرکای اتفاقی
  پخش دانلود۰۰:۴۱:۲۴
 • ۱۳
  اثر پروانه‌ای
  پخش دانلود۰۰:۴۵:۱۵
 • ۱۴
  بازیگوشی با ایده‌ها
  پخش دانلود۰۰:۵۲:۱۲
 • ۱۵
  پناهگاه آرام
  پخش دانلود۰۰:۵۷:۱۳
 • ۱۶
  فرار بزرگ
  پخش دانلود۰۰:۵۱:۳۳
 • ۱۷
  دست به آچار
  پخش دانلود۰۰:۵۳:۰۲
 • ۱۸
  صفر تا 202
  پخش دانلود۰۰:۵۳:۵۳
 • ۱۹
  خطای مجاز
  پخش دانلود۰۰:۵۲:۱۰
 • ۲۰
  قسمت ویژه تولد چهارسالگی پادکست
  پخش دانلود۰۱:۲۷:۴۶
 • ۲۱
  قسمت ویژه تولد چهارسالگی پادکست
  پخش دانلود۰۱:۱۶:۰۲
 • ۲۲
  چاقوی تیز
  پخش دانلود۰۰:۵۱:۱۳
 • ۲۳
  تولد در سی سالگی
  پخش دانلود۰۰:۵۵:۰۸
 • ۲۴
  تئوری انتخاب
  پخش دانلود۰۰:۵۸:۴۹
 • ۲۵
  لمس زمین
  پخش دانلود۰۰:۵۱:۵۰
 • ۲۶
  رو بازی کن
  پخش دانلود۰۰:۵۲:۵۷
 • ۲۷
  بدون پلن B
  پخش دانلود۰۰:۵۱:۲۴
 • ۲۸
  پیشنهاد 10 میلیون دلاری
  پخش دانلود۰۱:۰۰:۴۱
 • ۲۹
  مسیر جنون به نبوغ
  پخش دانلود۰۱:۰۴:۳۷
 • ۳۰
  تولد یک اکوسیستم
  پخش دانلود۰۱:۱۴:۵۷
 • ۳۱
  دوپامین شکست
  پخش دانلود۰۱:۱۶:۰۹
 • ۳۲
  شروع از صفر
  پخش دانلود۰۱:۱۳:۴۶
 • ۳۳
  عطش خلق
  پخش دانلود۰۰:۵۶:۰۸
 • ۳۴
  هیولای شکلاتی مریخی
  پخش دانلود۰۱:۰۳:۵۶
 • ۳۵
  شکست در ناحیه امن
  پخش دانلود۰۱:۰۷:۰۴
 • ۳۶
  خیانت سکوت
  پخش دانلود۰۱:۰۶:۰۳
 • ۳۷
  کودتای 10 میلیون دلاری
  پخش دانلود۰۰:۵۴:۱۷
 • ۳۸
  دوربرگردان کاری
  پخش دانلود۰۱:۰۳:۱۲
 • ۳۹
  حکومت مطلق داده‌ها
  پخش دانلود۰۰:۵۵:۱۶
 • ۴۰
  همدلی در مسیر رشد
  پخش دانلود۰۱:۱۴:۱۰
 • ۴۱
  آسانسور کارمندی و کارآفرینی
  پخش دانلود۰۱:۱۰:۳۶
 • ۴۲
  بازی ساختن از کار
  پخش دانلود۰۱:۰۴:۰۰
 • ۴۳
  رهبر ارکستر
  پخش دانلود۰۱:۰۴:۲۸
 • ۴۴
  کشف ترکیب برنده
  پخش دانلود۰۱:۰۱:۱۲
 • ۴۵
  آب و آتش
  پخش دانلود۰۱:۰۰:۰۰
 • ۴۶
  قهر نکن!
  پخش دانلود۰۱:۰۱:۴۶
 • ۴۷
  گریز از مرکز
  پخش دانلود۰۱:۰۱:۴۹
 • ۴۸
  آهستگی و پیوستگی
  پخش دانلود۰۱:۰۹:۳۹
 • ۴۹
  مهاجر مسافر
  پخش دانلود۰۱:۰۰:۵۶
 • ۵۰
  من کمدا نیستم
  پخش دانلود۰۱:۲۰:۰۷
 • ۵۱
  فرار از تاریکی
  پخش دانلود۰۰:۴۸:۱۴
 • ۵۲
  کارمندانی که با من دویده‌اند
  پخش دانلود۰۱:۰۲:۱۱
 • ۵۳
  مهندسی معکوس
  پخش دانلود۰۱:۰۱:۳۵
 • ۵۴
  مهاجم هدف
  پخش دانلود۰۰:۵۵:۵۱
ثبت نامx
00:00:00
00:00:00X