کتابی که آرزو میکنید والدینتان خوانده بودند

خیابان صدا / ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ / ۰۸:۴۹:۳۳
کتابی که آرزو میکنید والدینتان خوانده بودند

این کتاب به شما نشان می‌دهد که چگونه می‌توانید با فرزندانتان ارتباط خوبی برقرار کنید، نه اینکه چطور آن‌ها را تحت ‌کنترل خود دربیاورید. در این کتاب، شما تشویق می‌شوید که به تجارب کودکی‌تان نگاه کنید تا بتوانید جنبه‌های خوبی را که در پرورش خودتان استفاده شده‌اند برای نسل بعدی‌تان نیز به کار بگیرید و موارد ناکارآمد را انجام ندهید. فلیپا پری (Philippa Perry) در این کتاب بررسی می‌کند که چگونه می‌توانید تمام روابطتان را بهتر کنید، به ‌طوری ‌که بچه‌ها در روابط خوب و سالم رشد کنند. او توضیح می‌دهد که چگونه نگرش‌هایتان در دوران بارداری می‌توانند بر رابطه‌ی شما با فرزندتان تأثیر داشته باشند و چگونه با نوزاد، کودک، نوجوان، یا بزرگ‌سال ارتباط برقرار کنید به گونه‌ای که رابطه‌ی شما با آن‌ها منبع قدرتی برای آن‌ها و منبع رضایت برای شما باشد.
 • ۱
  کتابی که آرزو میکنید والدینتان خوانده بودند 1
  پخش دانلود۰۰:۰۶:۲۱
 • ۲
  کتابی که آرزو میکنید والدینتان خوانده بودند 2
  پخش دانلود۰۰:۴۹:۳۷
 • ۳
  کتابی که آرزو میکنید والدینتان خوانده بودند 3
  پخش دانلود۰۰:۳۹:۰۰
 • ۴
  کتابی که آرزو میکنید والدینتان خوانده بودند 4
  پخش دانلود۰۱:۰۹:۰۴
 • ۵
  کتابی که آرزو میکنید والدینتان خوانده بودند 5
  پخش دانلود۰۰:۴۲:۴۷
 • ۶
  کتابی که آرزو میکنید والدینتان خوانده بودند 6
  پخش دانلود۰۰:۵۸:۵۱
 • ۷
  کتابی که آرزو میکنید والدینتان خوانده بودند 7
  پخش دانلود۰۰:۵۱:۲۹
 • ۸
  کتابی که آرزو میکنید والدینتان خوانده بودند 8
  پخش دانلود۰۰:۴۳:۰۷
 • ۹
  کتابی که آرزو میکنید والدینتان خوانده بودند 9
  پخش دانلود۰۱:۰۲:۰۲
 • ۱۰
  کتابی که آرزو میکنید والدینتان خوانده بودند 10
  پخش دانلود۰۰:۴۸:۵۹
 • ۱۱
  کتابی که آرزو میکنید والدینتان خوانده بودند 11
  پخش دانلود۰۰:۵۳:۵۵
 • ۱۲
  کتابی که آرزو میکنید والدینتان خوانده بودند 12
  پخش دانلود۰۰:۰۴:۲۱
ثبت نامx
00:00:00
00:00:00X