بهترین آهنگ های فرهنگ شریف

خیابان صدا / ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ / ۰۵:۴۵:۲۰
بهترین آهنگ های فرهنگ شریف
پلی لیست بهترین آهنگ های فرهنگ شریف (This Is Farhang Sharif)

فرهنگ شریف در سوم فروردین سال ۱۳۱۰ در آمل متولد شد. وی از چهارسالگی تحت تأثیر آموزش موسیقی به وسیلهٔ پدرش و نیز رفت و آمد بزرگان موسیقی ایران به منزل آن‌ها خصوصاً عبدالحسین شهنازی و مرتضی نی داوود بود. پدر فرهنگ شریف دکتر داروساز بود و با اهل هنر نیز حشر و نشر بسیاری داشت. فرهنگ شریف تار را نزد عبدالحسین شهنازی و مرتضی نی‌داوود، که از تارنوازان بزرگ اواخر دورهٔ قاجار و اوایل پهلوی بودند آموخت.
در دوازده‌سالگی نخستین تک‌نوازی خود را که زنده از رادیو پخش می‌شد با موفقیت اجرا کرد و به‌دنبال آن در اغلب برنامه‌های گل‌ها به عنوان تک‌نواز آواز، خوانندگان برنامه را همراهی می‌کرد، بخصوص برنامه‌ای که در تالار وحدت در ۱۳۵۳ همراه با حسین و اسدالله ملک، محمد موسوی و محمودی خوانساری و امیر ناصر افتتاح اجرا کرد، تمرکز و شفافیت نوازندگی او روی صحنه، شنیدنی بود.

شیوه و تدریس

وی ابداعاتی در نحوهٔ انگشت‌گذاری و مضراب‌زنی در نقاط مختلف سیم‌های تار انجام می‌داد. همچنین او چند سال در آمریکا اقامت کرد. شریف بعد از بازگشت به ایران کلاس تدریس خصوصی تأسیس کرد و در کلاس‌های دانشگاه به عنوان نوازنده میهمان دعوت شد. سیمین دانشور در سال‌های تدریس زیباشناسی در دانشگاه تهران، سال‌های ۱۳۴۰ گاه از فرهنگ شریف دعوت می‌کرد که در کلاس‌های استتیک برای دانشجویان تار بزند و او نیز می‌پذیرفت.

 • ۱
  Abuata 2 (Farhang Sharif)
  پخش دانلود۰۰:۰۳:۴۳
 • ۲
  Sorrow and Joy (Farhang Sharif)
  پخش دانلود۰۰:۰۶:۱۵
 • ۳
  Abuata - Se (Farhang Sharif)
  پخش دانلود۰۰:۰۸:۲۶
 • ۴
  Segah_ Chahrmezrab (Parviz Yahaghi (Violin), Farhang Sharif (Tar), Jahangir Malek (Tonbak))
  پخش دانلود۰۰:۰۵:۰۶
 • ۵
  Farhang Sharif, Bayât Tork (Farhang Sharif)
  پخش دانلود۰۰:۱۱:۱۹
 • ۶
  Abuata 1 (Farhang Sharif)
  پخش دانلود۰۰:۰۱:۰۵
 • ۷
  Homayoon - Panj (Farhang Sharif)
  پخش دانلود۰۰:۰۳:۵۱
 • ۸
  Homayoun (Farhang Sharif)
  پخش دانلود۰۰:۲۹:۳۳
 • ۹
  Chaharmezrab (Sayakhi, Hejaz) (Farhang Sharif)
  پخش دانلود۰۰:۰۶:۱۷
 • ۱۰
  Abuata 4 (Farhang Sharif)
  پخش دانلود۰۰:۰۳:۰۳
 • ۱۱
  Barg-e Sabz No 49, Dashti Shur (Akbar Golpaygani)
  پخش دانلود۰۰:۲۷:۰۹
 • ۱۲
  Chaharmezrab-E Bayat Tork (Farhang Sharif)
  پخش دانلود۰۰:۰۵:۲۸
 • ۱۳
  Dozarbi (Gardanieh, Neyriz-e Saghir va Kabir, Naghmeh, Mohayer, Hoseyni, Masihi) (Farhang Sharif)
  پخش دانلود۰۰:۰۷:۱۴
 • ۱۴
  Abuata 6 (Farhang Sharif)
  پخش دانلود۰۰:۰۶:۳۵
 • ۱۵
  Asheghan (Farhang Sharif)
  پخش دانلود۰۰:۲۹:۰۵
 • ۱۶
  Bayat Tork (Farhang Sharif)
  پخش دانلود۰۰:۰۳:۴۵
 • ۱۷
  Avaz (Neyshabourak, Ashiran, Hoseyni) (Farhang Sharif)
  پخش دانلود۰۰:۰۴:۵۸
 • ۱۸
  Abuata 5 (Farhang Sharif)
  پخش دانلود۰۰:۰۱:۵۱
 • ۱۹
  Shur for Piano & Violin (Habibollah Badiei)
  پخش دانلود۰۰:۱۵:۲۷
 • ۲۰
  Saz-o Avaz, Pt. I (Ba man begoo ta kisti ...) (Golpa)
  پخش دانلود۰۰:۰۱:۴۰
 • ۲۱
  Moghaddameh (Nava) (Farhang Sharif)
  پخش دانلود۰۰:۰۲:۱۴
 • ۲۲
  Segah 1 (Farhang Sharif)
  پخش دانلود۰۰:۰۵:۴۸
 • ۲۳
  Introduction for vocal & orchestra (Farhang Sharif)
  پخش دانلود۰۰:۰۵:۵۲
 • ۲۴
  Moghaddameh, Bayat Esfahan (Golpa)
  پخش دانلود۰۰:۰۱:۰۲
 • ۲۵
  Zarbi (Gardanieh, Mohayer, Neyriz-e Saghir va Kabir, Hoseyni) & Avaz (Farhang Sharif)
  پخش دانلود۰۰:۰۶:۳۲
 • ۲۶
  Bayat Tork & Jamedaran (Farhang Sharif)
  پخش دانلود۰۰:۰۴:۳۲
 • ۲۷
  Dashti I (Farhang Sharif)
  پخش دانلود۰۰:۰۴:۳۰
 • ۲۸
  Segah_ Zarbi (Parviz Yahaghi (Violin), Farhang Sharif (Tar), Jahangir Malek (Tonbak))
  پخش دانلود۰۰:۰۳:۰۶
 • ۲۹
  Zarbi (Ghatar, Rouhol-Arvah, Jamedaran, Delkash, Shekasteh, Foroud) (Farhang Sharif)
  پخش دانلود۰۰:۰۸:۴۲
 • ۳۰
  Chahargah (Farhang Sharif)
  پخش دانلود۰۰:۱۳:۱۰
 • ۳۱
  Isfahan 4 (Farhang Sharif)
  پخش دانلود۰۰:۱۰:۵۱
 • ۳۲
  Daramad by Tar (Habibollah Badiei)
  پخش دانلود۰۰:۰۲:۲۰
 • ۳۳
  Dashti Part IV (Farhang Sharif)
  پخش دانلود۰۰:۰۱:۴۳
 • ۳۴
  Chaharmezrab-E Dashti (Farhang Sharif)
  پخش دانلود۰۰:۰۵:۰۵
 • ۳۵
  Chahargah IX (Farhang Sharif)
  پخش دانلود۰۰:۰۲:۲۰
 • ۳۶
  Moghadameh Shur (Farhang Sharif)
  پخش دانلود۰۰:۰۵:۲۸
 • ۳۸
  Dashti Part II (Farhang Sharif)
  پخش دانلود۰۰:۰۳:۳۸
 • ۳۸
  Chahargah I (Farhang Sharif)
  پخش دانلود۰۰:۰۳:۵۲
 • ۳۹
  Chahargah I (Farhang Sharif)
  پخش دانلود۰۰:۰۳:۵۲
 • ۴۰
  Chaharmezrab Shur (Farhang Sharif)
  پخش دانلود۰۰:۱۲:۳۷
 • ۴۱
  Segah III (Farhang Sharif)
  پخش دانلود۰۰:۰۸:۴۱
 • ۴۲
  Homayoun 2 (Farhang Sharif)
  پخش دانلود۰۰:۰۴:۴۶
 • ۴۳
  Dashti IV (Mahmud Mahmudi Khansari)
  پخش دانلود۰۰:۰۸:۴۶
 • ۴۴
  Zarbi Abu'ata (Farhang Sharif)
  پخش دانلود۰۰:۰۸:۲۶
 • ۴۵
  Dashti V (Farhang Sharif)
  پخش دانلود۰۰:۰۷:۰۰
 • ۴۶
  Isfahan 1 (Farhang Sharif)
  پخش دانلود۰۰:۰۲:۱۴
 • ۴۷
  Bayat Tork (Habibollah Badiei)
  پخش دانلود۰۰:۰۱:۴۳
 • ۴۸
  Chaharmezrab Abu'ata (Farhang Sharif)
  پخش دانلود۰۰:۱۰:۱۷
 • ۴۹
  Segah II (Farhang Sharif)
  پخش دانلود۰۰:۰۱:۴۱
 • ۵۰
  Chahargah II (Farhang Sharif)
  پخش دانلود۰۰:۰۲:۴۲
ثبت نامx
00:00:00
00:00:00X