آشنایی با فیلسوفان

خیابان صدا / ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ / ۲۵:۳۹:۰۵
آشنایی با فیلسوفان
 نویسنده: پل استراترن
 راوی : رهیش

آشنایی با توماس آکوئیناس
 ترجمه: شهرام حمزه ای

آشنایی با ماکیاوللی
 ترجمه: پیام یزدانجو

آشنایی با دکارت
ترجمه: هومن اعرابی
 

آشنایی با آگوستین قدیس
 ترجمه: شهرام حمزه ای
 

آشنایی با جان لاک
ترجمه: فریدون فاطمی

آشنایی با اسپینوزا
ترجمه: فریدون فاطمی
 

آشنایی با لایبنیتس
ترجمه: فریدون فاطمی
 

آشنایی با دیوید هیوم
ترجمه: زهرا آرین

آشنایی با هگل
ترجمه: مسعود علیا
 

آشنایی با شوپنهاور
ترجمه: کاظم فیروزمند
 

آشنایی با جان استوارت میل
ترجمه: کاظم فیروزمند


آشنایی با کیرکگور
ترجمه : علی جوادزاده
 

آشنایی با کارل مارکس
ترجمه: کاظم فیروزمند
 

آشنایی با برتراند راسل
ترجمه: کاظم فیروزمند
 

آشنایی با ویتگنشتاین
ترجمه : علی جوادزاده
 

«آشنایی با فیلسوفان» مجموعه‌ای از کتاب‌های زندگینامه فلاسفه مشهور جهان است که در هر عنوانش، اطلاعاتی از زندگی و افکار این‌فیلسوفان را در بر می‌گیرد.

جریان‌ها و تحولات فکری و اجتماعی معاصر این‌فلاسفه از دیگر موضوعاتی هستند که در مطالب این‌کتاب‌ها به آن‌ها پرداخته شده است.
ثبت نامx
00:00:00
00:00:00X