راه های گریز از تنبلی

خیابان صدا / ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ / ۰۱:۲۲:۴۲

راه های گریز از تنبلی

این کتاب برمبنای پرسش و پاسخ تهیه شده و نویسنده براساس تجربیاتی که در جریان همایش‌ها و مشاوره‌ها به دست آورده، پرسش‌هایی را مطرح می‌کند که برای همگان مفید است. در این کتاب با ابزاری آشنا می‌شویم که به‌کمک آن می‌توانیم بر تنبلی و بی‌حالی چیره شویم.
ثبت نامx
00:00:00
00:00:00X