نفس عمیق

خیابان صدا / ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ / ۱۲:۳۲:۳۱
نفس عمیق
نویسنده : آن تایلر
راوی: بانو بنفشه 
نفس عمیق زندگی ماست . قهرمان های داستان مگی و آیرا هستند، زوجی میانسال و کمی خوشبخت ، کمی بدبخت ،پر از مشکل و دردسر و دعوا. اما در طول داستان دوباره عشق را کشف می کنند و این کشف عشق در زندگی روزمره و در میان خاطرات و مشکلات باعث می شود در پایان رمان احساس بهتری داشته باشیم.
ثبت نامx
00:00:00
00:00:00X