مجموعه کتاب های nuevo ven کتابی برای آموزش زبان اسپانیایی و آمادگی در شرکت در امتحان دلهِ dele

خیابان صدا / ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ / ۰۱:۲۸:۴۴

مجموعه کتاب های nuevo ven کتابی هست شبیه پریسما و سوئنیا و کرونومترو. کتابی

برای آمادگی در آزمون دلهِ که شش سطح داره امروز سطح اولشو (A1-A2) که شامل سه

کتاب و فایل های صوتی می باشد

ثبت نامx
00:00:00
00:00:00X