همه محصولات

Surgical Wound Management

پانته آ سخنور/۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ۱۶:۰۱:۲۵/۰۱:۱۶:۵۶
قیمت محصول : ۴۰,۰۰۰ تومان

گیاهان دارویی شماره یک

پانته آ سخنور/۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۱۹:۵۲:۵۷/۰۰:۵۱:۵۸
قیمت محصول : ۴۰,۰۰۰ تومان

گیاهان دارویی شماره دو

پانته آ سخنور/۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ۲۲:۵۷:۲۱/۰۰:۳۵:۱۱
قیمت محصول : ۴۰,۰۰۰ تومان

دوران حاملگی

پانته آ سخنور/۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ۱۶:۱۰:۵۸/۰۰:۲۳:۲۰
قیمت محصول : رایگان تومان

ریسک فاکتورهای ایجاد بیماریهای قلبی و نحوه صحیح اخذ شرح وحال بیمار

پانته آ سخنور/۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۲۳:۴۶:۵۸/۰۰:۴۸:۵۹
قیمت محصول : ۴۰,۰۰۰ تومان

بیماری‌های کلیوی و دیابت نوع دو ۲۰۲۱

پانته آ سخنور/۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ۰۸:۲۷:۳۲/۰۰:۰۰:۰۰
قیمت محصول : ۳۰,۰۰۰ تومان

مقدمه رادیولوژی

پانته آ سخنور/۱۴۰۰/۱۱/۱۰ ۱۶:۳۲:۳۵/۰۰:۲۸:۲۲
قیمت محصول : بر اساس پادکست

سیستم اسکلتی و نکات رادیولوژی

پانته آ سخنور/۱۴۰۰/۱۱/۱۰ ۱۶:۳۹:۰۱/۰۰:۱۷:۴۷
قیمت محصول : بر اساس پادکست
ثبت نامx
00:00:00
00:00:00X