کینو اثر هاروکی موراکامی

خیابان صدا / ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ / ۰۱:۰۷:۲۵

کتاب صوتی کینو اثر هاروکی موراکامی با ترجمه مریم حسین نژاد است؛ مرد همیشه روی دورترین صندلی از صندوق می‌نشست. وقتی کاری نداشت به آن بار می‌رفت و حالا تقریباً همیشه بیکار بود. بار اغلب خلوت بود و آن صندلی، رنگ و رو رفته‌ترین و ناراحت‌ترین صندلی بار بود. سقف کنار راه‌پله کج و کوتاه بود، طوری که به‌سختی بدون خم کردن سر می‌شد آنجا سرپا ایستاد، اما مرد با اینکه قد بلندی داشت، همچنان ترجیح می‌داد کمی خم شود و همان‌جا بنشیند.

کینو اولین روزی که مرد به بار آمد را در ذهنش تداعی کرد. بلافاصله ظاهرش موردتوجه کینو قرار گرفت. سر تراشیده‌ی که به آبی می‌زد، شانه‌های پهن، اشتیاق و گرما در چشمانش، گونه‌های برجسته و پیشانی‌بلند. به‌نظر سی‌ساله می‌آمد و حتی در روزهای غیر بارانی، بارانی بلند خاکستری می‌پوشید…

 • ۱
  کینو اثر هاروکی موراکامی بخش یک
  پخش دانلود۰۰:۱۵:۳۱
 • ۲
  کینو اثر هاروکی موراکامی بخش دوم
  پخش دانلود۰۰:۲۲:۱۶
 • ۳
  کینو اثر هاروکی موراکامی بخش سوم
  پخش دانلود۰۰:۲۹:۳۸
ثبت نامx
00:00:00
00:00:00X